Z. Ruan, Chuanboxue de fazhan qushi, xueke jiaoyu yu jiuye wenti [Tendances de développement, enseignement disciplinaire et emploi en communication]. Xinan Minzu Daxue Xuebao (Renwen sheke ban), Journal of Southwest University for Nationalities (Humanities and Social Science, vol.26, issue.4, 2005.

A. Shi, Xinwen fabu jizhi de lilunhua yu zhuanyehua [Théorisation et spécialisation des mécanismes d'émission de l'information], Zhengfu faxinren 15 jiang [Porte-parole du gouvernement : 15 conférences], Tsinghua Daxue Chubanshe, pp.219-234, 2006.

Z. Sun, Communication Studies in China : State of the Art. Chap. 1, Chinese Communication Theory and Research : Reflections, pp.3-16, 2002.

Y. Winkin, De quelques origines américaines des sciences de la communication. Hermès, pp.103-110, 2004.