A. Feroz, Demokrasi Sürecinde Türkiye 1945-1980, Hil Yay?nlar?, 1996.

M. Duverger, Siyasi Partiler, 1986.

K. Münci, Politika Bilimine Giri?, 1995.

D. Maurice, Siyaset Sosyolojisi, Varl?k Yay?nlar?, Çev. Dr. ?irin Tekeli, 1998.

K. Ersin and S. A. Ya?ar, Türkiye'de Siyaset: Süreklilik ve De?i?im, Der Yay?nlar?, ?stanbul. Yay?n, issue.157

U. Ferruh, Siyasal Marka, Seçim Kampanyalar? ve Aday ?maj?, p.1999

B. Michel, Politikada Pazarlama, ?leti?im Yay?nlar?, Çev. Fato? Ersoy, 1992.

D. Jean-marie, Politika ve Propoganda, Varl?k Yay?nlar?, Çev. Tahsin Yücel, p.1995