version française rss feed
s'authentifier
Fiche détaillée  Récupérer au format
Liste des fichiers attachés à ce document : 
DOC
Euprera_texte_ecrit_def_tradus_in_romana.doc(170 KB)
RTF
Euprera_texte_ecrit_def_tradus_in_romana.rtf(99.8 KB)
PDF
Euprera_texte_ecrit_def_tradus_in_romana.pdf(195.4 KB)
sic_00429392, version 1
Stadiul Cercetarii Comunicarii organizationale în Franta, Locul relatiilor publice si al responsabilitatii sociale corporatiste
Odile Riondet1
(24/09/2009)

Voi trata întrebãrile urmãtoare : Cum este organizatã disciplina noastrã în Franţa ? Care este locul comunicãrii organizaţionale ? Cum abordãm întrebãrile legate de responsabilitatea socialã corporatistã ? Pentru a rãspunde la aceste întrebãri am folosit douã corpusuri : textele congresului principalei noastre societãţi savante care are loc din 1984 şi Arhivele deschise ale Centrului naţional de cercetare ştiinţificã. Voi preciza, plecând de la acest corpus, câmpul general al Ştiinţelor Informãrii şi Comunicãrii (SIC) cât şi al cercetãrii comunicãrii organizaţionale. In acest corpus, am încercat sã plasez cercetãrile care ar putea sã corespundã preocupãrilor dumneavoastrã şi am selecţionat în jur de 15 documente reprezentative pe care vã voi propune sã le analizãm . I shall deal with the following questions : How is communication science organized in France, What is the place of corporate communication ? What is written about corporate citizenship in our field ? To answer these questions, I made use of two corpuses : the congresses of our learned society since thirty years and the opened archives of the National Centre for Scientific Research. I shall describe the field of information and communication sciences from these corpuses. Then, I shall specify the themes of our researches in corporate communication. At least, I identified about fifteen representative documents (articles, chapters of books, conference) concerning especially your congres
1 :  ELICO - Equipe de recherche de Lyon en sciences de l'information et de la communication
Sciences de l'Homme et Société/Sciences de l'information et de la communication/Organisation et communication
entreprise citoyenne – responsabilité sociale – responsabilité sociétale
corporate citizenship – corporate responsability – sustainable development

tous les articles de la base du CCSd...