Stadiul Cercetarii Comunicarii organizationale în Franta, Locul relatiilor publice si al responsabilitatii sociale corporatiste

Abstract : Voi trata întrebãrile urmãtoare : Cum este organizatã disciplina noastrã în Franţa ? Care este locul comunicãrii organizaţionale ? Cum abordãm întrebãrile legate de responsabilitatea socialã corporatistã ? Pentru a rãspunde la aceste întrebãri am folosit douã corpusuri : textele congresului principalei noastre societãţi savante care are loc din 1984 şi Arhivele deschise ale Centrului naţional de cercetare ştiinţificã. Voi preciza, plecând de la acest corpus, câmpul general al Ştiinţelor Informãrii şi Comunicãrii (SIC) cât şi al cercetãrii comunicãrii organizaţionale. In acest corpus, am încercat sã plasez cercetãrile care ar putea sã corespundã preocupãrilor dumneavoastrã şi am selecţionat în jur de 15 documente reprezentative pe care vã voi propune sã le analizãm
docType_s :
Preprints, Working Papers, ...
2009


http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00429392
Contributor : RIONDET Odile <>
Submitted on : Monday, November 2, 2009 - 4:00:39 PM
Last modification on : Monday, November 2, 2009 - 4:00:39 PM

Identifiers

  • HAL Id : sic_00429392, version 1

Collections

Citation

Odile Riondet. Stadiul Cercetarii Comunicarii organizationale în Franta, Locul relatiilor publice si al responsabilitatii sociale corporatiste. 2009. <sic_00429392>

Export

Share